Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – pomoc w przyswajaniu wiedzy

Organizujemy zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Polecamy je w szczególności tym dzieciom, które mają problemy z przyswajaniem wiedzy. To znana i chętnie wykorzystywana w naszym kraju terapia pedagogiczna, mająca na celu korygowanie zaburzeń psychoruchowych u dzieci. Terapię prowadzimy w nielicznych grupach – jest to działanie celowe i przemyślane, ponieważ ułatwia dzieciom skupienie się i branie czynnego udziału w zajęciach. Aktywizujemy i angażujemy – zachęcamy Was do przekonania się o naszych umiejętnościach pedagogicznych.