Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodziców

W naszym centrum terapeutycznym przeprowadzamy konsultacje psychologiczne. Pomagamy dzieciom i młodzieży w uporaniu się z trudnościami, rozterkami czy kłopotami. Szukamy rozwiązań, wysłuchujemy i pomagamy na spojrzenie na dany problem z innej perspektywy. Konsultacje przeprowadzamy z rodzicami, a także z dzieckiem. Chcemy poznać Wasze punkty widzenia, aby móc obiektywnie ocenić sytuację. Warto mieć na uwadze fakt, że taka konsultacja może stanowić jedynie krótkoterminową formę pomocy, jeśli sytuacja wymaga wsparcia specjalisty, np. psychiatry.