Informacje o centrum terapeutycznym ze Szczecina

Owoce

Centrum terapeutyczne AspiPlaneta znajduje się w Szczecinie i powstało z myślą o niesieniu pomocy najmłodszym. Od wielu lat udzielamy wsparcia dzieciom i młodzieży. Prowadzimy zajęcia indywidualne oraz grupowe, zawsze dbając o miłą i komfortową atmosferę podczas spotkań.

Specjalizujemy się w:

 • sensoplastyce,
 • terapii integracji sensorycznej,
 • terapii ręki,
 • treningu umiejętności społecznych.

 

 

Zespół


 

Anna Jodko


Wykształcenie:

 • Studia podyplomowe „Integracja sensoryczna – diagnoza i terapia”
 • Licencjat „Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją”
 • Magister „Doradztwo psychospołeczne”
 • Studia podyplomowe „Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”
 • Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”

Szkolenia, certyfikaty:

 • Metody i techniki pracy z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych w szkole ogólnodostępnej

 

Ewa Rutkowska


Wykształcenie:

 • Studia Podyplomowe - Neuropsychologia kliniczna
 • Studia Podyplomowe - Neurologopedia
 • Psychologia (magisterskie)
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Pedagogiki Leczniczej
 • Studia Podyplomowe - Trener Umiejętności Poznawczych
 • Zarządzanie oświatą
 • Studia Podyplomowe - Logopedia
 • Pedagogika Specjalna – Oligofrenopedagogika (magisterskie) 

Anna Katarzyna Bagińska


Wykształcenie:

 • magister politologii
 • studia podyplomowe „Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem oraz zespołem Aspergera”
 • studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne”
 • studia podyplomowe „Pedagogika specjalna”
 • obecnie w takcie studiów magisterskich na kierunku psychologia

Ukończone szkolenia, kursy i warsztaty:

 • Terapia i diagnoza Integracji Sensorycznej Kurs I oraz II stopnia (Centrum Integracji Sensorycznej Warszawa)
 • Indywidualna Stymulacja JOHANSEN IAS
 • Terapia ręki kurs I, II oraz III stopnia (certyfikat nr 094/TR/2019)
 • Trening umiejętności społecznych (TUS).Terapia grupowa dla dzieci ze spektrum autyzmu.(Fundacja Pomoc Autyzm) (certyfikat 3/TUS14SZ02/2019)
 • Wybiórczość pokarmowa dzieci. Charakterystyka, diagnostyka i strategie pomocowe.
 • Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce –Szkolny Program Interwencyjny Sally Goddard Blythe oparty o integrację odruchów oraz ocenę neuromotorycznej gotowości do nauki testem przesiewowym INPP” (nr 4569/INNP/2019).
 • Trener warsztatów dla rodziców dzieci z ADHD, ZA, Zaburzeniami zachowania
 • Trener kontroli złości
 • Trafna diagnoza i skuteczna terapia w codziennej pracy z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju
  AUTYZM- ADHD-ZD- MPDZ- DYSPRAKSJA- ZABURZENIA MOWY DZIECKA- DZIECKO Z TRUDNOŚCIAMI SZKOLNYMI ( Ogólnopolski kongres wokół Integracji Sensorycznej)
 • Praca z dzieckiem z zaburzeniami mowy , pamięci , myślenia – wykorzystanie zasad i elementów ćwiczeń Bilateralnej Integracji podczas terapii Si
 • Pierwsze kroki po diagnozie (Fundacja Pomoc Autyzm)
 • Jak rozbudzić motywację wewnętrzną dziecka z ASD? (Fundacja Pomoc Autyzm)
 • Jak wspierać wysoko wrażliwych?
 • Budowanie samoświadomości i samoakceptacji.
 • Podstawy coachingu w pracy trenera i nauczyciela.
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
 • Podstawy motywacji.
 • Rozwój kreatywności.
 • Gry i zabawy integrujące grupę.
 • Proces wspomagania kompetencji kluczowych – szkolenia i doradztwo
 • Swiming with autism ( konferencja)
 • Autyzm w domu i w szkole (konferencja)
 • XX Światowy dzień FAS w Polsce – Fascynujące rozmowy na XX lecie (konferencja)


 

Sylwia Falkowska- Marchewka


Szkolenia, certyfikaty:

 • Kinezjologia edukacyjna „Brayn Gym” Metody dr. Paula Dennisona i Gail Dennison
 • ACC komunikacja wspomagająca i alternatywna –jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem (I stopień)
 • ACC komunikacja wspomagająca i alternatywna –jak zacząć pracę w obszarze komunikacji z dzieckiem lub osobą dorosłą z autyzmem (II stopień)
 • Terapia Ręki
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Arteterapia w pracy z dziećmi i dorosłymi
 • Bajkoterapia w praktyce
 • Plastyka sensoryczna jako holistyczna metoda wspierająca rozwój dziecka
 • Autyzm w domu i szkole (Konferencja)
 • Terapia przez zabawę
 • Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Zaburzenia emocjonalne dzieci i młodzieży
 • Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń Si