Oligofrenopedagogika z komunikacją alteralternatywną z modułem pedagogiki włączającej

Adresaci:
Nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich-pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym


Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł:  Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
1. Pedagogika specjalna - niepełnosprawność sprzężona
2. Oligofrenopedagogika
3. Podstawy psychologii klinicznej  
4. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej
5. Podstawy rewalidacji indywidualnej
6. Rewalidacja indywidualna - logopedia
7. Rewalidacja indywidualna - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
8. Rewalidacja indywidualna - sztukoterapia
9. Rewalidacja indywidualna - choreoterapia
10. Rewalidacja indywidualna - SI
11. Komunikacja alternatywna z metodyką
12. Metody wspomagające
13. Samorządowy system edukacyjny-wybrane problemy prawa oświatowego
14. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim
15.  Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym
16. Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
17. Metodyka wychowania w internacie
18. Diagnoza-projektowanie działań terapeutycznych
19. Seminarium dyplomowe
20. Praktyka

 

Metoda studiowania

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 600,00 + 150,00

 

Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną z modułem pedagogiki włączającej (dla nauczycieli pedagogiki specjalnej)

 

Adresaci:
Nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych oraz absolwenci szkół wyższych magisterskich-pedagogiki specjalnej z przygotowaniem pedagogicznym


Moduł : Pedagogika włączająca
1. Teoretyczne i prawne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
2. Wielospecjalistyczna diagnoza dla potrzeb edukacyjnych
3. Podstawy przygotowania IPET
4. Metodyka pracy z uczniem zdolnym
5. Metodyka pracy z uczniem w grupie zróżnicowanej
6. Metodyka pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się
7. Metody wspierania i aktywizowania dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
8. Programy wychowawcze
9. Praktyka

Moduł:  Przygotowania w zakresie edukacji i terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
1. Pedagogika specjalna - niepełnosprawność sprzężona
2. Oligofrenopedagogika
3. Podstawy psychologii klinicznej  
4. Wybrane zagadnienia neuropsychiatrii dziecięcej
5. Podstawy rewalidacji indywidualnej
6. Rewalidacja indywidualna - logopedia
7. Rewalidacja indywidualna - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
8. Rewalidacja indywidualna - sztukoterapia
9. Rewalidacja indywidualna - choreoterapia
10. Rewalidacja indywidualna - SI
11. Komunikacja alternatywna z metodyką
12. Metody wspomagające
13. Samorządowy system edukacyjny-wybrane problemy prawa oświatowego
14. Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu lekkim
15.  Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym
16. Metodyka zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
17. Metodyka wychowania w internacie
18. Diagnoza-projektowanie działań terapeutycznych
19. Seminarium dyplomowe
20. Praktyka

 

Metoda studiowania

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 600,00 + 150,00