Komunikacja wspomagająca i alternatywna

Kierunek zaadresowany dla nauczycieli, pedagogów specjalnych, logopedów, neurologopedów, osób z wyższym wykształceniem chcących poznać metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej

Ramowy program studiów obejmuje:

1. Niemówienie jako zjawisko lingwistyczne
2. Filozoficzne i psychologiczne podstawy ograniczeń w mówieniu
3. Wprowadzenie do wspomagających i alternatywnych metod komunikacji
4. Podstawy naukowe alternatywnych metod komunikacji
5. Logopedyczne podstawy diagnozy osób niemówiących
6. Wybrane metody komunikacji pozawerbalnej z metodyką w różnych rodzajach
      dysfunkcji:
    - Piktogramy
    - symbole PES
    - symbole Blissa
    - mowa ciałem, gesty naturalne
    - Makaton
    - język migowy
7. Alternatywne metody komunikowana się we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka
8. Nowoczesne technologie w komunikacji alternatywnej i wspomagającej
9. Dobór metod komunikowania się
10. Behawioralna strategia uczenia się mowy i komunikacji AAC (system gestów, system graficzny)
11. Wykorzystanie metod komunikacji alternatywnej w praktyce
12. Seminarium dyplomowe
13. Praktyka

 

Metoda studiowania

Semestry

Czesne + opłata rekrutacyjna

Hybrydowa

3

3 600,00 + 150,00